FN - Museet m.v.                                                                        Retur til forside

Bare så I ved det: "I år (2008) var jeg kustode i uge 16".  
Det var fra 12. til 19. april.
Jeg havde den glæde, at jeg udover de "sædvanlige" gæster også fik besøg af min kammerat fra Cypern, Mogens, som var kogebefalingsmand og bor i Hedensted.
Desuden fik jeg besøg af vor efterretningsofficer fra Cypern-tiden, daværende premierløjtnant Kaj Ikast. Vi fik i løbet af det korte besøg vendt mange ting. Både fra dengang og fra Kajs tid som trafikminister, og som han selv sagde, fik han mange hug for sin aftale om Storebæltsbroen, men: "Hvem vil undvære den i dag ?". Det skal tilføjes, at jeg i forvejen kendte Kaj som instruktør på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

Nu skriver vi 2009, og da var jeg kustode i uge 19. Det var en meget speciel oplevelse, da netop denne uge også omfattede den 4. maj.
Den 4. maj i Frøslevlejren er en helt enestående oplevelse.

             

 

Ved fortræningen i Jægerspris. Som kustode dengang man brugte briller !

Vil du vide mere om FN Museet, så kig her: FN Museet  
   
I 2010 er jeg kustode i uge 23.  
Det er fra den 5. til den 12. juni.  
Så ved I det !  
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside