Foreninger:                                                                         Retur til forside

A/B Gudenå:

Som jeg også skriver omkring "min" boligforening, er jeg særdeles aktiv der.
Allerede i 1970 var jeg suppleant til afdelingsbestyrelsen her i afdeling 3, hvor jeg har boet siden mine forældre flyttede hertil i 1955. Samme år flyttede afdelingsformanden, og så var jeg pludselig valgt ind i boligforeningens repræsentantskab, og samme år var jeg med til at stemme for en fusion med en anden boligorganisation i Randers. En fusion som fik navnet A/B Gudenå.
I 1974 blev jeg valgt til organisationsbestyrelsen, og i 1986 som formand. Det er jeg stadig i 2008, og mit engagement her har topprioritet, så det var først som pensionist, jeg lod mig indvælge i andre bestyrelser, og tilbud herom har der været nok af, mens jeg var på arbejdsmarkedet.
Hjemmeside: www.abgudenaa.dk


TV i Randers:

En forening som stiftedes i 1980'erne med det ene formål at støtte "TV - Piraten", som næsten hver aften forsynede os med en ekstra TV-kanal, med båndet gengivelse hovedsageligt af de tyske musikprogrammer som f.eks. Musikladen og film som f.eks. Ørneborgen og Navarones Kanoner. Da selve senderen blev konfiskeret af myndighederne, betalte foreningen bødeafdragene så længe, der var penge i kassen. De sidste blev dog brugt efter den "opløsende" generalforsamling, hvor bestyrelsen spiste på Tronborg. Slutbemærkningen i referatet kom fra kassereren Jytte Leth, som sagde, at bestyrelsen dækkede underskuddet (som var på 10 Kroner).
Jeg var med som formand fra foreningens start til slutningen. Det var en hektisk tid, hvor man var nævnt med navn i aviser som: "The Philadelphia Inquirer", "Frankfurter Allgemeine" m.fl.

DIS - Danmark:

DIS er en forkortelse for Databehandling i Slægtsforskning. Det er en landsdækkende forening, som er samlende led for alle, som bruger computer i forbindelse med slægtsforskning.
Foreningen er udsprunget som en gren af "Samfundet for Dansk genealogi og personalhistorie", og blev i 1989 udskilt herfra som en selvstændig forening, hvor bl.a. jeg har været medlem siden.
Foreningen har også en hjemmeside, hvor der findes mange fora med forskellige emner.
I en årrække var jeg altid dirigent på generalforsamlingen. Vi er nu over 5.000 medlemmer.
Hjemmeside: www.dis-danmark.dk

Slægts- og Egnshistorisk forening i Randers:

Her er jeg medlem af en forening, der har som formål at samle slægtshistorisk interesserede i Randersområdet. Vi samles om forskellige foredrag, arrangerer ekskursioner og studiekredse, og vi holder samarbejdsaftener, hvor vi udveksler erfaringer, og hjælper hinanden.
Her har jeg hørt mangen et interessant foredrag, og fået nye bekendte. Jeg har ofte, når jeg har haft lejlighed til at overvære generalforsamlingen, også haft hvervet som dirigent.
Besøg selv hjemmesiden: www.slaegtranders.dk

FN - Soldaterforeningen "De blå Baretter":

Oprindelig var foreningen stiftet den 26. oktober 1968 af en gruppe veteraner fra FN-missionen i Gaza, under navnet ”FN-Soldaterforeningen De Blå Baretter” under følgende citat: ”Til ære for den velorganiserede indsats af danske soldater, observatører og politifolk i FN´s fredsbevarende styrker”.
Fra foreningens start og til år 2000 havde foreningen kun medlemmer fra egentlige FN indsatser. Den 23. september 2000 blev foreningens vedtægter ændret således, at også veteraner fra IFOR, SFOR, KFOR osv. kunne optages som medlemmer. I dag er foreningen åben for alle danskere, der har været udsendt på en fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE og koalitioner.
Jeg var selv med til, på Rye's Kaserne i Fredericia, at stifte foreningen, men holdt pause i en lang  årrække, og jeg blev først medlem igen, da lokalforening Kronjylland blev stiftet i 1988, og pudsigt nok har jeg i alle årene været revisor i lokalforeningen. I de sidste mange år desuden dirigent på generalforsamlingen.
Hjemmeside for landsforeningen: www.blaabaretter.dk

og for lokalforeningen:
http://www.dbb-kronjylland.dk

FN - Museet i Frøslevlejren:

Detaljer følger:

Hjemmeside: www.fnmuseet.dk

Forsvarsbrødrene i Randers:

Jeg må desværre indrømme det. Jeg har nu 2009 været medlem i 27 år, men kun deltaget i generalforsamlinger, men kontingentet er heller ikke specielt højt. Kun Kr. 125 pr. år.

Der er ingen hjemmeside.

Niels Ebbesens Venner:

Niels Ebbesens Venner er en gendannelse af kredsen med samme navn, der efter legenden opstod ved Niels Ebbesens død den 2. november 1340.
Gendannelsen er stiftet den 2. november 1977 af tidligere modstandsfolk med politiassistent Victor Horn, Århus, som første formand.
Der er i dag 156 bærere af Niels Ebbesen Medaljen.

Hjemmeside: www.nielsebbesensvenner.dk
 

DC 3 - Vennerne:

Detaljer følger                                               

Hjemmeside: www.dc3vennerne.dk

 

Kulturelt Samvirke:

Detaljer følger

Hjemmeside: www.ksranders.dk

Retur til forside